Plexuz voor Onderwijsinstellingen

Bent u docent? Terwijl studenten oefenen met Plexuz, biedt Plexuz ook een aantal functionaliteiten voor docenten. Heeft u interesse in een pilot? Stuur dan een mail naar romy@plexuz.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Functionaliteit voor docenten en onderwijsinstellingen

Learning Analytics

De docent maakt een studiegroep aan, kiest hiervoor een onderwerp en voegt studievragen toe. Studenten oefenen met deze vragen, waarna het voor docenten inzichtelijk wordt wat de geanonimiseerde groepsleerprestaties van de cohort zijn. Docenten kunnen voor het eerst objectiveerbaar in kaart brengen hoe hun studenten presteren, nog voordat zij een tentamen maken. Plexuz visualiseert het leerproces, waarna de docent zijn onderwijs kan toespitsen op de uitdagingen van de studenten.

Bewezen effect & positief geëvalueerd door studenten

Tijdens de pilot van Plexuz op de Radboud Universiteit bleek het gebruik en de feedback een positief effect te hebben op de slagingspercentages van de farmacotherapie eindtoets van vijfdejaars studenten Geneeskunde (0% onvoldoende, normaliter gemiddeld 10%). Bovendien is Plexuz door studenten zeer positief geëvalueerd: zowel het leeradvies als entity matching wordt als motiverend ervaren, evenals het gezamenlijk competitief oefenen in een studiegroep.

Beveiliging

De gegevens van studenten worden opgeslagen op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen en geanonimiseerd gebruikt om het leeralgoritme te ontwikkelen en op aggregatieniveau statistieken te genereren. Docenten krijgen nooit individuele data te zien en de gegevens waarop studiegroepindelingen worden gemaakt zijn voor niemand inzichtelijk. Studenten kunnen te allen tijde hun volledige account verwijderen.

Big Data Entity Matching

Met Big Data Entity Matching kunnen docenten slimme werkgroepindelingen maken, waarbij studenten voor een werkgroep aan elkaar of in subgroepen worden gematched aan de hand van hun individuele prestaties per leerdoel. Hiermee wordt optimale kruisbestuiving tussen studenten bewerkstelligd.

Wetenschappelijk bewezen studietechnieken

Plexuz maakt gebruik van de Instructive Animation, Interleaving, Spaced Practice en Concrete Examples-methodologieën: volgens wetenschappelijk onderzoek gaat leren beter in combinatie met multimedia, wanneer je wisselt tussen onderwerpen en wanneer je je oefenmomenten spreidt. Plexuz helpt hierbij.

Aangesloten op SURFConext

Plexuz is aangesloten op SURFConext, waardoor onderwijsinstellingen in Nederland makkelijk hun studenten kunnen laten inloggen en identificeren in Plexuz. Dit maakt ook LMS-integratie mogelijk, waardoor docenten makkelijk studenten in hun vak kunnen koppelen aan Plexuz.

Geïnteresseerd in een pilot?

Nadat Plexuz succesvolle pilots heeft afgerond op de medische faculteiten in Nijmegen en Amsterdam, willen we graag meerdere studies introduceren in Plexuz. Hierom zijn we op zoek naar docenten en hoogleraren van iedere studierichting die met ons in gesprek willen gaan over een mogelijke pilot. Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar romy@plexuz.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.